دکتر میرزاده : نمره عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی بیست است

دکتر حمید میرزاده در کمیسیون تخصصی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه ، نمره 20 داد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه ، دکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در کمیسیون تخصصی فرهنگی و دانشجویی در اجلاس 71 ، از دکتر سیدطه هاشمی و همکارانش به دلیل تحقق بخشیدن خیزش فرهنگی دانشگاه تشکر کرد.
او گفت: واقعیت انکار ناپذیری است که در سه و سال و نیم گذشته در حوزه فرهنگی کارهای عمیق و موثری شکل گرفته که قبلا در دانشگاه آزاد اسلامی سابقه نداشته است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: وقتی سوابق اداره امور فرهنگی را مقایسه کنیم، می‌بینیم در حوزه فرهنگ طی این مدت جهش بزرگی به وجود آمده است. در گذشته بیشتر برنامه‌های ما مناسبت‌ محور بود اما برای تاثیرگذاری باید با برنامه مداوم و ماندگار باشد که در این مدت این مهم انجام شد.
او با بیان اینکه تقریبا تمامی حوزه‌هایی که دانشگاه باید در آن فعال شود، در برنامه‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه وجود دارد، تصریح کرد: با وجود تمامی مسوولیتها ، حوزه دانشجویی نیز به مسوولیت های حوزه فرهنگ واگذار شده و انصافا دکتر سیدطه  هاشمی در این زمینه خوب عمل کرده است.
میرزاده با اشاره به اینکه در حوزه کارهای هنری، جشنواره‌های اقوام، یادمان‌های شهیدان، اخلاق، انقلاب و ... اقدام های خوبی انجام شده است، تاکید کرد: ما حرکت اخیر درباره مشاهیر هر منطقه را پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری انجام داده و حتی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت مشاهیر برده ایم.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی به فعالیت های قرانی در دوره اخیر مدیریت دانشگاه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما توجه به موضوع های قرانی است. در قرآن رازها و رموزی مطرح شده که هنوز دانش بشری به آنها دسترسی پیدا نکرده است.
میرزاده با بیان اینکه آیت الله‌هاشمی توصیه کرده بود یک کرسی قرآن پژوهی در دانشگاه داشته باشیم، افزود: دست ما از دامن این دانشمند قرآن پژوه کوتاه شد اما راه ایشان و اهدافشان در حوزه قرآن پژوهی ادامه خواهد داشت.

پیوندهای سایت