برگزیدگان شش بخش جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان مشخص شدند

 

برگزیدگان رشته مقاله‌نویسی و بخش‌های هنری، ادبی نقد کتاب، فناوری، پژوهشی مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور مشخص شدند.

برگزیدگان رشته مقاله نویسی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور، در دو گروه دانشجویان و اساتید مشخص شد.
کمیته فنی جشنواره ملی پس از دریافت آثار از دستگاه‌ها و دانشگاه‌های شرکت کننده در رشته مقاله نویسی و همچنین داوری آثار در دبیرخانه جشنواره، برگزیدگان را بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان رشته مقاله نویسی مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور به تفکیک دستگاه‌های دانشگاهی به شرح زیر است:
مقاله نویسی دانشجویان: احمد الهیاری بوزنجانی از وزارت علوم، حسن رحمانی زاده از دانشگاه آزاد اسلامی، حسین قائد امینی از وزارت بهداشت.
مقاله نویسی اساتید: فرشته بهمنش از وزارت بهداشت، مهدی مختار زاده از دانشگاه آزاد اسلامی، نسیم بیگی بروجنی و اصغر سپهوند از وزارت بهداشت.
همچنین برگزیدگان بخش پژوهشی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور، در دو رشته بررسی و نقد کتاب و همچنین تالیف کتاب مشخص شد.
کمیته فنی جشنواره ملی پس از دریافت آثار از دستگاه‌ها و دانشگاه‌های شرکت کننده در بخش پژوهشی و همچنین داوری آثار در دبیرخانه جشنواره، برگزیدگان را بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش پژوهشی در رشته‌های بررسی و نقد کتاب و نیز تالیف کتاب مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور به تفکیک دستگاه‌های دانشگاهی به شرح زیر است:
بررسی و نقد کتاب دانشجویان: احسان کشت ورز کندازی از دانشگاه فرهنگیان، سیدمصطفی آستانه از دانشگاه فرهنگیان، فاطمه حاج اکبری از وزارت علوم، مژگان قاسمی از دانشگاه فرهنگیان.
تألیف کتاب اساتید: مرضیه مومن نسب و آزیتا جابری از وزارت بهداشت.
برگزیدگان بخش پژوهشی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور مشخص شد.
کمیته فنی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور برگزیدگان بخش پژوهشی در رشته‌ تلخیص کتاب را بدون اعلام نفرات اول تا سوم، بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش پژوهشی مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشته تلخیص کتاب به تفکیک دستگاه‌های دانشگاهی به شرح زیر است:
امین هادی زاده از وزارت علوم، مسعود رضایی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، نسرین خواجه علی از وزارت بهداشت.

برگزیدگان بخش ادبی مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور نیز مشخص شدند.
کمیته فنی سی ودومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور برگزیدگان بخش ادبی این دوره ازجشنواره در رشته‌های فیلمنامه نویسی، نمایش نامه نویسی، شعر و داستان‌نویسی را بدون اعلام نفرات اول تا سوم، بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
در رشته فیلم نامه نویسی هیچ یک از شرکت کنندگان حائز رتبه نشده و سه نفر شایسته تقدیر شده‌اند.
برگزیدگان بخش ادبی مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشته‌های مختلف به تفکیک دستگاه‌های دانشگاهی به شرح زیر است:
رشته فیلمنامه نویسی: سهیلا باقری شریف آبادی از وزارت علوم، محمد جواد شاهمیری از دانشگاه فرهنگیان، سعید موذنی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی.
رشته نمایشنامه نویسی: آیت اسدی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، پدرام محمدپور از دانشگاه فرهنگیان، سید مجید میرحسینی از وزارت بهداشت.
رشته شعر: روزا رودینی از وزارت علوم، ابراهیم زمانی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، معصومه مرادی از وزارت علوم.
رشته داستان نویسی: اعظم ابهری قزل احمد از وزارت بهداشت، مهسا امیری از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، کامران داوودی از وزارت علوم، حسین عوض زاده از دانشگاه فرهنگیان.
برگزیدگان بخش فناوری مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور ، در رشته‌های تولید نرم افزار و اپلیکیشن و همچنین کانال شبکه مجازی مشخص شد.

کمیته فنی جشنواره ملی پس از دریافت آثار از دستگاه‌ها و دانشگاه‌های شرکت کننده در بخش فناوری و همچنین داوری آثار در دبیرخانه جشنواره، برگزیدگان را بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش فناوری مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشته‌های مختلف به تفکیک دستگاه‌های دانشگاهی به شرح زیر است:
رشته تولید نرم افزار و اپلیکیشن: مریم ترابی سرشکی از دانشگاه فرهنگیان، علی محمد دهقانی از دانشگاه فرهنگیان، محمد حسن علیائی از وزارت علوم، رضا منصوری از دانشگاه پیام نور.
رشته کانال شبکه‌های مجازی: جاویدان اسماعیل‌پورعالیزمینی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، علی ریحانیان از وزارت بهداشت، سیما فرجی از دانشگاه فنی و حرفه‌ای.
برگزیدگان بخش هنری مرحله پایانی سی و دومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور مشخص شد.
کمیته فنی سی ودومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور برگزیدگان بخش هنری این دوره ازجشنواره در رشته‌های تذهیب، خوشنویسی( شکسته)، خوشنویسی( نستعلیق)، طراحی پوستر، عکاسی، فیلم کوتاه، معرق و منبت و نقاشی را بدون اعلام نفرات اول تا سوم، بر اساس حروف الفبا مشخص کرد.
برگزیدگان بخش هنری مرحله پایانی سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشته‌های مختلف به تفکیک دستگاه‌های دانشگاهی به شرح زیر است:
تذهیب: سمانه جمشیدی نیا از وزارت علوم، زینب رهنما سرملی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، لیلا صبری از وزارت علوم.
خوشنویسی (شکسته): فرهاد آقائی از وزارت بهداشت، کبریا کلافچی از وزارت علوم، ملیکا محمودی راد از دانشگاه آزاد اسلامی
خوشنویسی (نستعلیق): هاشمیه چهره از وزارت بهداشت، محمود رباط جزی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، مجید رضائی از دانشگاه آزاد اسلامی.
طراحی پوستر: زهرا طالبی مزرعه شاهی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، زهرا قدیری از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، علی مسعودی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
عکاسی: محمد اسفندیاری از دانشگاه فرهنگیان، زهرا رحیم پور از دانشگاه آزاد، فاطمه لطیفی از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، ندا میرزایی از دانشگاه پیام نور
فیلم کوتاه: احد اجاق زاده از دانشگاه آزاد، فاطمه سادات جوادی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، حسین قائمی از وزارت بهداشت
معرّق و منبّت: حسین داودی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، داود سلیمانی از دانشگاه جامع علمی و کاربردی، لطیف محمدی از وزارت بهداشت.
نقاشی: زهره آذرگون از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مریم میرصدرایی از دانشگاه پیام نور، مانیکا نگهداری پور از وزارت بهداشت.
نفرات اول تا سوم این رشته در آیین افتتاحیه این جشنواره که روز سه‌شنبه ۷ آذر ماه در حوزه هنری تهران برگزار می‌شود، اعلام و جوایز و لوح تقدیر خود را دریافت خواهند کرد.
جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور هر ساله توسط یکی از دستگاه‌ها و نهادهای دانشگاهی برگزار می‌شود که میزبان سی و دومین دوره این جشنواره ملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که آیین افتتاحیه و تقدیر از برگزیدگان طی روزهای ششم تا هشتم آذر در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

پیوندهای سایت