دکتر ولایتی: باید شاهد پیشرفت فرهنگ در دانشگاه آزاد به موازات علم باشیم

رییس هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امیدواریم فرهنگ در دانشگاه آزاد اسلامی به موازات علم پیشرفت کند.
دکتر علی‌اکبر ولایتی در پانزدهمین گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: امیدواریم فرهنگ در دانشگاه آزاد به موازات علم پیشرفت کند. ما متاسفانه خیلی عقب هستیم و باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.
به گزارش خبرنگار آنا، رییس هیات امنا و موسس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: فقط پژوهش نباید در علوم دقیقه باشد بلکه باید در علوم انسانی هم پژوهش صورت گیرد. تا چه زمانی باید متون غربی را ترجمه کنیم؟ باید در حوزه علوم انسانی با تاکید بر اسلام و مشرق‌پروری پژوهش کنیم.

پیوندهای سایت