برگزاری جشنواره نشریه‌های دانشجویی، نشانه اهمیت به فعالان فرهنگی است

مدیرمسوول نشریه دانشجویی سایار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل معتقد است فعالیت در نشریه های دانشجویی فرصتی را برای دانشجویان فراهم می کند که به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند.
بهنام شوقی، یکی از برگزیدگان نخستین جشنواره کشوری نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برگزاری جشنواره نشریه های دانشجویی در واقع بها دادن به دانشجویان فعال در عرصه فرهنگی و رسانه ای است.
او افزود: نشریه های دانشجویی، هم محل تبلور استعداد های دانشجویان و هم هسته فعالیت های گروهی و اجتماعی در فضای دانشجویی هستند.
مدیرمسوول نشریه دانشجویی سایار با اشاره به دومین جشنواره کشوری نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی که اختتامیه آن از سی ام آذر تا دوم دی به میزبانی واحد شهرقدس برگزار خواهد شد، توضیح داد: برگزاری چنین جشنواره هایی باعث تشویق و منسجم شدن فعالیت های دانشجویی، تبادل اطلاعات و تجربه بین مدیران مسوول نشریه ها  و همچنین افزایش سطح کیفی نشریه های دانشجویی خواهد شد.

پیوندهای سایت