دانشجویان با شرکت در طرح دعوت، سفر عتبات هدیه بگیرند

دانشجویان می‌توانند با شرکت در«طرح دعوت که همزمان با نام نویسی هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان اجرا می‌شود، یک سفر رایگان به عتبات هدیه بگیرند.
نام نویسی هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان از 25 آذر آغاز شده است و تا 5 دی ادامه خواهد یافت. همزمان با این دوره اعزام‌ها، دانشجویان می‌توانند با شرکت در «طرح دعوت»  یک سفر رایگان به عتبات هدیه بگیرند.
متقاضیان عتبات دانشگاهیان پس از نام نویسی در سامانه لبیک، لینکی دریافت خواهند کرد که با ارسال آن به دانشجویان دیگر و ثبت‌نامی که از طریق این لینک صورت می‌گیرد، امتیاز دریافت خواهند کرد. در نهایت از میان کسانی که بالاترین امتیاز را کسب کنند یک نفر به صورت رایگان به عتبات عالیات اعزام خواهدشد.
 طرح دعوت برای نخستین بار در دوره هفدهم اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات برگزار شد. در آن دوره علی رمضانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته صنایع دانشگاه امیرکبیر در این طرح برگزیده و به صورت رایگان به عتبات عالیات اعزام شد.
به گزارش فارس، شرکت کنندگان در طرح دعوت می‌توانند با مراجعه به سامانه عتبات دانشگاهیان و از بخش ویرایش امتیاز خود را مشاهده کنند.

پیوندهای سایت