انتصاب اعضای هیات نظارت مرکزی اداره تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای اعضای هیات نظارت مرکزی اداره تشکل‌های اسلامی - سیاسی و نماینده خود در هیات نظارت بر تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاهیان استان تهران را منصوب کرد.

در حکم دکتر فرهاد رهبر آمده است:

جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آبادی
مدیرکل تشکل‌های اسلامی - سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
نظر به مراتب، تخصص و تجارت ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر هیات نظارت مرکزی منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از خدای قادر و متعال و بهره‌مندی از فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به تشکیل «دبیرخانه هیات نظارت مرکزی» در اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی موفق و موید باشید.

همچنین در حکم دیگر رییس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر کلانتری
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به ماده 5 «آئین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان»، مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان عضو هیات نظارت مرکزی منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از خدای قادر متعال و بهره‌مندی از فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به حضور فعال و منظم در جلسات هیات نظارت مرکزی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی «دبیرخانه هیات نظارت مرکزی» مستقر در اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی موفق و موید باشید.

در حکم دیگر دکتر فرهاد رهبر آمده است:
جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آبادی
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و با استناد به بند ج ماده 4 «آئین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان»، مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان نماینده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در هیات نظارت مرکزی بر تشکل‌های دانشگاهیان در استان تهران منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از خدای قادر متعال و بهره‌مندی از فرمایشات و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نسبت به برگزاری منظم جلسات هیات نظارت، فعالسازی تشکل‌های دانشگاهی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی کامل «اداره کل تشکل‌های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی» موفق و موید باشید.

پیوندهای سایت