انتخابات شورای مرکزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران برگزار می شود

 

مدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتخابات شورای مرکزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران، امروز چهارشنبه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر قربانی گلشن آبادی افزود: انتخابات شورای مرکزی سازمان اسلامی دانشجویان ایران معروف به سادا (اتحادیه دوم)، با حضور اعضای تشکلها امروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

او با بیان اینکه این انتخابات نسل جدیدی از دانشجویان انقلابی را در مسیر خدمت به جنش دانشجویی کشور قرار می دهد، خاطرنشان کرد: امیدواریم دانشجویان منتخب بتوانند مسیر دانشجویان قبلی را با قوت و قدرت بیشتری ادامه دهند.

پیوندهای سایت