برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای رشد کیفیت آموزشی و پژوهشی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در مجمع هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی،گزارش از فعالیت‌های این دانشگاه درباره کرسی‌های نظریه‌پردازی ارائه کرد.

گزارش اقدام ها و برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظرهع از سوی حجت‌الاسلام‌ دکتر ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه ارائه شد.

کلانتری درباره ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه کرسی‌های تخصصی و ترویجی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان است که نزدیک به 30هزار عضو هیات علمی دارد و این یک ظرفیت بزرگ است.

او افزود: پیش‌بینی ما این است که پس از این مباحث گفتمانی و آشناسازی استادان با حوزه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی به موفق‌ترین و فعال‌ترین دانشگاه تبدیل شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در دوره‌های قبلی از نظر کمی رشد بسیار خوبی داشته و در دوره جدید تلاش داریم بحث کیفی مباحث آموزشی و پژوهشی را به صورت جدی دنبال کنیم. کرسی‌های نظریه‌پردازی نیز در همین راستاست.

بعد از ارایه این گزارش، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد گفت: با توجه به عضویت بیش از 30 هزار عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی، توقع داریم کرسی‌های نظریه‌پردازی در این دانشگاه فعال‌تر باشند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مقاله های منتشر شده در مجله های علمی پژوهشی منتشر شده در دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند منبع خوبی برای استخراج نظریه های جدید باشد. این طرح در مرحله بعد می‌تواند در تمامی دانشگاه‌های کشور اجرا شود.

او افزود: در طرح رصد و بررسی نظریات علمی آنچه که باید مورد توجه باشد فقط روش علمی آن نظریه است و نباید به نتیجه به‌دست‌آمده چندان توجهی شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: اقدام های کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره باید بیشتر در رسانه‌ها انعکاس پیدا کند.

 

 

پیوندهای سایت