نتایج نقل‌ و ‌انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نتایج درخواست‌های دانشجویان برای نقل و انتقال و میهمانی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی امروز هفتم بهمن 96 اعلام ‌شد.
نتیجه درخواست‌های نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که ‌نام نویسی آن از ۲۵ آذر آغاز شده بود و تا 20 دی‌ ادامه داشت، امروز اعلام شد.

در این مدت حدود 15 هزار درخواست نقل و انتقال و میهمانی در سامانه منادا دانشگاه آزاد اسلامی ثبت شده بود که نتیجه حدود 14 هزار درخواست  اعلام شده و نتایج باقیمانده درخواستها که نیاز به بررسی بیشتری داشته است تا پایان هفته جاری اعلام می شود.

پیش از این، دکتر علیرضا صامت مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفته بود فقط به در‌خواست هایی که از طریق سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir ارسال شوند، رسیدگی خواهد شد.

پیوندهای سایت