دکتر غفاری: مشارکت دانشجویان در قالب تشکل‌ها، بر مسائل اجتماعی دانشگاه تاثیرگذار است

 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر تقریبا ۹ هزار و ۵۰۰ انجمن علمی، افزون بر پنج هزار کانون و نزدیک به ۳۴۰ تا ۳۵۰ تشکل اسلامی در دانشگاه‌های کشور فعال است.
دکتر غلامرضا غفاری در بازدید از دانشگاه شهرکرد اظهار کرد: حوزه اجتماعی، حوزه نوپدیدی در دانشگاه نیست و وجود معاونت فرهنگی اجتماعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان می‌دهد نسبت به مسائل فرهنگی اجتماعی دانشگاه حساسیت لازم وجود داشته و دارد.
او افزود: در همین راستا اکنون با قوت بیشتری فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی پیگیری و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از سوی دانشجویان انجام می‌شود.
غفاری با اشاره به وجود تشکل‌های اسلامی، انجمن‌های علمی و کانون‌ها در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در دانشگاه‌ها، تاکید کرد: مشارکت دانشجویان در قالب تشکل‌ها، می‌تواند به مسائل حوزه اجتماعی دانشگاه و فراتر از آن کمک کند.
به گزارش خبرگزاری آنا، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم ادامه داد: به همین منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درصدد فعال‌سازی دفاتر دانشگاه و جامعه است که این دفاتر به نوعی هسته‌های فکری میان دانشگاه و جامعه هستند و به شناسایی مسائل و تحلیل آن‌ها می‌پردازند.
او با بیان اینکه در دانشگاه‌های نسل چهارم، اجتماعی و فرهنگی شدن آنان بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: تسهیل مشارکت دانشجویان و افزایش مشارکت آنها در برنامه‌های مختلف در دانشگاه‌ها از برنامه‌های وزارت علوم است.
غفاری اذعان داشت: اکنون مجمومه تشکل‌های دانشجویی قابل توجه است. انتظار اما این است که جمعیت بیشتری در این تشکل‌ها حضور یابند.

پیوندهای سایت