هزار نفر از خانواده کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اردوی راهیان نور کارکنان دانشگاه آزاد اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی امسال با حضور بیش از هزار نفر از تمامی واحدها برگزار خواهد شد.
دکتر حسین نصیرزاده با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و خانواده‌های آنان در اردوی راهیان نور سال جاری، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار نفر از تمامی واحدها در این اردو شرکت کنند.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه شرکت‌کنندگان راهیان نور، در مجموعه اهواز استقرار پیدا خواهند کرد، افزود: امسال برای حضور خانوادگی کارکنان، برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است تا بتوانند با وسیله نقلیه خود در منطقه حاضر شوند.
او از توجه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به برنامه‌های فرهنگی خبر داد و اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه‌های ویژه در حوزه ایثار و شهادت حمایت می‌کند و این مراسم امسال به طور خاص‌تر با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی و واحدها برگزار می‌شود.

پیوندهای سایت