اجرای سند راهبردی فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از سال آینده

سند راهبردی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: رونوشت اولیه سند راهبردی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نشست سراسری معاونان فرهنگی این دانشگاه ارائه شد.
او افزود: در این نشست قرار شد معاونان فرهنگی و دانشجویی پس از مطالعه این سند، نکته نظر خود را تا پایان وقت اداری امسال به این معاونت ارئه کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: پس از اینکه نظرها در خصوص این موضوع دریافت شد، سند به صورت رسمی ابلاغ می شود.
کلانتری اظهار کرد: این سند از ابتدای سال ۹۷ اجرایی می شود و مبنای تمامی فعالیت های فرهنگی این دانشگاه قرار می گیرد. سند بامحوریت دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه تدوین شده است.

پیوندهای سایت