گام عملی دانشگاه آزاد اسلامی برای تعریف و بازنگری رشته‌های علوم انسانی اسلامی


تفاهمنامه همکاری بین معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی امضا شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، همکاری در زمینه تعریف و بازنگری رشته‌های علوم انسانی اسلامی در دانشگاه و نیز مشارکت در طرح رصد و شناسایی نخبگان علمی و پژوهشی از بندهای این تفاهمنامه است.
همچنین انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک از دیگر عناوین متن تفاهم‌نامه همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی است.

پیوندهای سایت