تسهیل فعالیت مراکز مشاوره واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با تکمیل و ابلاغ آیین‌نامه جامع

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تکمیل و ابلاغ آیین‌نامه جامع مراکز مشاوره، کمک بزرگی به حل مشکل های مراکز مشاوره واحدهای دانشگاهی و تسهیل فعالیت آنها خواهد کرد.
کارگاه هم‌اندیشی و تدوین آیین‌نامه جامع مراکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد بین الملل کیش آغاز به کار کرد. در این کارگاه دو روزه که با حضور دکتر محمدرحیم بیرقی مشاور معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر علیرضا صامت مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود، معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای دانشگاهی شیراز، بندرعباس، اهواز، یزد، کرمانشاه، کرج، سما تهران، سنندج و کیش، به نقد و تحلیل پیشنویس آیین نامه جامع مراکز مشاوره می پردازند.
صامت در آغاز این کارگاه دوروزه گفت: نبود آیین‌نامه کامل و جامع برای ایجاد و گرداندن مراکز مشاوره در دانشگاه مشهود بود و به همین دلیل، کارشناسان مختلف نسبت به تدوین وجوه مختلف آیین نامه مشاوره پرداختند. سپس در مرحله نهایی، این نسخه آیین نامه به همفکری شماری از معاونان واحدهای مرکز استان گذاشته شد تا به بررسی و اصلاح آن بپردازند.
او افزود: با توجه به نیاز دانشجویان به مشاوره در امور مختلف و توانمندی‌های مراکز مشاوره واحدهای دانشگاهی در ارایه خدمات مشاوره ای به دانشجویان و سایر اقشار جامعه، تکمیل و ابلاغ آیین نامه مزبور، کمک بزرگی به حل مشکل های مربوط خواهد کرد و فعالیت‌های آن را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

پیوندهای سایت