دکتر کلانتری: سلطه علمی مستکبران، فرهنگ کشورها را خدشه دار می کند


معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعامل علمی و فرهنگی استادانی که در شعبه های خارجی و کشورهای اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند، عامل مهم و تعیین کننده نزدیکی میان این کشورهاست.
حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری درباره نقش تعامل سازنده علمی و فرهنگی میان شعبه های دانشگاه آزاد اسلامی درکشورهای اسلامی، توضیح داد: دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای اسلامی، مدلی از دانشگاه را راه اندازی می کند و دانشجو از همانجا جذب می شود. در واقع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای اسلامی براساس آن مدل از سیاست گذاری هایی که مدنظر جمهوری اسلامی ایران است تاسیس می شوند.
عضو هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به خبرنگار ایسکانیوز گفت: ایجاد شعبه های دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای مختلف، تاثیرگذاری خاص فرهنگی ایجاد می کند و به لحاظ علمی هم تبادل تنگاتنگی شکل می گیرد.
کلانتری ادامه داد: استادانی که در شعبه های خارجی دانشگاه آزاد فعالیت می کنند، قطعا دستاوردهای علمی دارند که می توانند تعامل علمی سازنده ای با دیگر استادان در واحدهای این دانشگاه در ایران به وجود آورند. همچنین سفرهای علمی متفاوتی که شکل می گیرد، به تبادل علمی و فرهنگی کمک می کند.
او درباره سخنان مقام معظم رهبری که عقب ماندگی علمی کشورهای اسلامی را علت تحت سلطه قرار گرفتن آنها مطرح کرده اند،  متذکرشد: دنیای تازه بر مبنای علم تازه شکل گرفته است. بنابراین کشورهایی که صاحب قدرت و نفوذ اقتصادی و نظامی هستند، توانمندی خود را از علم تازه به دست آورده اند. حال آنکه متاسفانه همین کشورها تلاش کرده اند کشورهای اسلامی نتوانند در این حوزه گام های موثری بردارند و به دنیای غرب وابسته شوند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: این یک واقعیت تاریخی است که وقتی مسلمانان پیشتاز علم و تمدن در جهان بودند و زیر بار سلطه هیچ مستکبری نبودند، هیچ گونه هجمه فرهنگی به سمت آنها انجام نمی گرفت. از وقتی که مسلمانان در حوزه علم وتمدن عقب نگه داشته شدند، کشورهای مستکبر صاحب علم تازه و تجربی، توانستند این کشورها را تحت سلطه خود درآورند.

پیوندهای سایت