هنر بسیج اساتید تحقق شعار «ما می توانیم» در تمامی عرصه‌هاست

 

رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هنر بسیج اساتید تحقق شعار «ما می توانیم» در تمامی عرصه‌هاست که مظهر آن در دوره فعلی کشف و حل مسائل و مشکلات جامعه و کشور است.
سیدمحمود هاشمی در جمع اعضای شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، خاطرنشان کرد: رسالت بسیج اساتید در واحد علوم و تحقیقات نسبت به کانون‌های دیگر سنگین‌تر است.
او با اشاره به اعتبار علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سطح کشور، اظهار کرد: با توجه به این جایگاه بسیج اساتید در واحد علوم و تحقیقات از لحاظ عملکرد بیشتر مورد توجه است، باید در مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی پیشتاز جریان سازی و گفتمان سازی باشد.
رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی افزود: هنر بسیج اساتید تحقق شعار «ما می توانیم» در تمامی عرصه‌هاست که مظهر آن در دوره فعلی کشف و حل مسائل و مشکلات جامعه و کشور است.
هاشمی، راه اندازی سامانه جذب در کانون های بسیج اساتید، توسعه پژوهش‌های راهبردی با رویکرد حل‌المسائلی، شناخت و مقابله با تهاجم فرهنگی، اسلامی کردن فضای دانشگاه‌ها، راه اندازی کرسی‌های نظریه‌پردازی و تحول در علوم انسانی، تشکیل اندیشکده‌های راهبردی ملی، حاکمیتی و استانی با رویکرد حل المسائلی و همچنین حمایت از اساتید نخبه و نوآور در اجرائی کردن ایده‌ها و طرح‌های کارآفرینی را از جمله برنامه‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری برشمرد.

پیوندهای سایت