تاکید دکتر رهبر بر تهیه پیوست فرهنگی برای تمامی طرح های درآمدزای دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر در بازدید از آزمایشگاه‌ها و نمایشگاه محصولات تجاری واحد کرج، بر تهیه پیوست فرهنگی برای تمامی طرح های درآمدزای دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بازدید از آزمایشگاه‌ها و نمایشگاه محصولات تجاری واحد کرج، ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد این واحد دانشگاهی، گفت: از کارهای انجام شده و همتی که واحد کرج در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، اجرای طرح های درآمدزا و شرکت های دانش بنیان انجام داده است تشکر می کنم.
دکتر فرهاد رهبر با بیان اینکه مسیر انتخاب شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به موفقیت منجر خواهد شد، ادامه داد: تمامی تلاش مسوولان واحد کرج باید این باشد که در مسیر آغاز شده محکم و استوار گام بردارند و موانع اجرایی را با کمک و همراهی یکدیگر مرتفع کنند.
او با اشاره به اینکه بخشی از موانع اجرایی طرح های درآمدزا در دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به مسائل خارج از سیستم است، تصریح کرد: اگر خودمان را به جامعه و کسانی که قصد خدمت رسانی به آنان داریم، اثبات کنیم، قطعا در رفع موانع نیز موفق خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با برشمردن نکات مثبت طرح های ارائه شده در نمایشگاه محصولات تجاری شده واحد کرج، خاطرنشان کرد: برای تمامی طرح های درآمدزای دانشگاه آزاد اسلامی باید پیوست فرهنگی تهیه تا از ایجاد مشکلات ثانوی در اجرای آنها پیشگیری شود.

پیوندهای سایت