غفاری: کانون های فعال در حوزه تئاتر دانشجویی نیازمند حمایت بیشتر هستند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، از تلاش این معاونت برای استفاده از ظرفیت های موجود در سطح کشور برای ارتقای تئاتر دانشگاهی خبر داد.
به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری در در مراسم تقدیر از عوامل برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، گفت: برگزاری جشنواره هایی همچون تئاتر دانشگاهی، نیازمند یک طراحی و برنامه ریزی وسیع و فرآیندهای گسترده است تا به فرجام و نتیجه برسد. از این رو جا دارد از همت و تلاش عزیزانی که یاریگر مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده اند قدردانی شود.
او با اشاره به اقدام های انجام شده درباره معرفی دبیر جشنواره بیست و دوم تئاتر دانشگاهی، توضیح داد: در آستانه شروع فرایند بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی قرار داریم و در صدد هستیم در مدت زمان کوتاهی دبیر جشنواره را تعیین کنیم تا فرآیند و ماموریت جشنواره آغاز شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد: گروه های تئاتری که آثار خود را در جشنواره ارائه می دهند به اجرای نمایش در دانشگاه و برای دانشجویان بپردازند تا بتوانیم در دانشگاه هم شاهد اثرهای این دستاورد عظیم باشیم. برای رسیدن به این هدف لازم است تعامل گسترده ای بین حوزه معاونت فرهنگی و سایر نهادهای مسوول در حوزه تخصصی تئاتر به عمل آید.
غفاری همچنین به اهمیت کانون های فرهنگی و هنری در دانشگاه ها اشاره و خاطرنشان کرد: کانون هایی که در حوزه تئاتر فعالیت دارند، نیازمند حمایت بیشتر هستند. فعال کردن این کانون ها و به وجود آوردن انسجام بین آنها می تواند آینده تئاتر دانشگاهی را تضمین کند.
او تصریح کرد: به دنبال تشکیل مجامع تخصصی کانون های فرهنگی و هنری هستیم و در این زمینه هماهنگی هایی با سازمان های مختلف انجام خواهیم داد.
در پایان مراسم، غفاری با اهدای لوح از تلاش  دانشجویان و عوامل اجرایی جشنواره قدردانی کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، از تلاش این معاونت برای استفاده از ظرفیت های موجود در سطح کشور برای ارتقای تئاتر دانشگاهی خبر داد.

به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری در در مراسم تقدیر از عوامل برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، گفت: برگزاری جشنواره هایی همچون تئاتر دانشگاهی، نیازمند یک طراحی و برنامه ریزی وسیع و فرآیندهای گسترده است تا به فرجام و نتیجه برسد. از این رو جا دارد از همت و تلاش عزیزانی که یاریگر مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده اند قدردانی شود.

او با اشاره به اقدام های انجام شده درباره معرفی دبیر جشنواره بیست و دوم تئاتر دانشگاهی، توضیح داد: در آستانه شروع فرایند بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی قرار داریم و در صدد هستیم در مدت زمان کوتاهی دبیر جشنواره را تعیین کنیم تا فرآیند و ماموریت جشنواره آغاز شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد: گروه های تئاتری که آثار خود را در جشنواره ارائه می دهند به اجرای نمایش در دانشگاه و برای دانشجویان بپردازند تا بتوانیم در دانشگاه هم شاهد اثرهای این دستاورد عظیم باشیم. برای رسیدن به این هدف لازم است تعامل گسترده ای بین حوزه معاونت فرهنگی و سایر نهادهای مسوول در حوزه تخصصی تئاتر به عمل آید.

غفاری همچنین به اهمیت کانون های فرهنگی و هنری در دانشگاه ها اشاره و خاطرنشان کرد: کانون هایی که در حوزه تئاتر فعالیت دارند، نیازمند حمایت بیشتر هستند. فعال کردن این کانون ها و به وجود آوردن انسجام بین آنها می تواند آینده تئاتر دانشگاهی را تضمین کند.

او تصریح کرد: به دنبال تشکیل مجامع تخصصی کانون های فرهنگی و هنری هستیم و در این زمینه هماهنگی هایی با سازمان های مختلف انجام خواهیم داد.

در پایان مراسم، غفاری با اهدای لوح از تلاش  دانشجویان و عوامل اجرایی جشنواره قدردانی کرد.

پیوندهای سایت