کتاب «ایران بین دو انقلاب» در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نقد و بررسی شد

 

نشست نقد و بررسی کتاب «ایران بین دو انقلاب» به همت پژوهشکده و مرکز فرهنگی و دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار آنا، نشست نقد و بررسی کتاب «ایران بین دو انقلاب» به همت پژوهشکده و مرکز فرهنگی و دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در سالن 9 دی سازمان مرکزی این دانشگاه تشکیل شد.
کتاب «ایران بین دو انقلاب» از سوی یرواند آبراهاميان به قلم تحریر درآمده و از سوی احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی نیز ترجمه و در انتشارات نشر نی چاپ و منتشر شده است.
علیرضا کلانتری مهرجردی منتقد کتاب، در نشست نقد و بررسی کتاب ایران بین دو انقلاب گفت: تلاش‌های نظریه‌پردازی انقلاب‌ها بسیار متنوع است و انقلاب‌ها می‌توانند متاثر از مقوله‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشند. پیشینه تاریخی این کتاب غنی و ارزشمند است.
او افزود: بسیاری از محققان معتقدند که انقلاب ایران یک انقلاب کبیر است؛ بعضی از اندیشمندان معتقدند که انقلاب ایران متأثر مسائل سیاسی است و بعضی معتقدند متأثر از مسائل اقتصادی و اجتماعی است.
این منتقد کتاب خاطرنشان کرد: باوجود ایرانی‌الاصل بودن نویسنده، چون در بزنگاه‌های انقلاب دور از کشور بوده، عمق رخدادها آنطور که باید درک نشده است.
کلانتری اظهار کرد: زبان‌های مختلفی در بیان انقلاب‌ها شکل گرفته‌اند، نظریه آبراهاميان در بیان انقلاب اسلامی متأثر از زبان نسل دوم مطالعات انقلابی ولی زمان انتشار کتاب در نسل سوم و چهارم انقلاب واقع شده است.
او اضافه کرد‌: تخصص نویسنده کتاب بر روی مطالعات تاریخی است و تلاش کرده فراسوی مثبت اندیشی و منفی اندیشی تحولات انقلاب ایران را مورد مطالعه قرار دهد؛ تحول سیاسی و اجتماعی ایران در این کتاب در تضاد با یکدیگر جلوه داده شده است.
یک منتقد دیگر کتاب هم گفت: وقتی انقلاب رخ می‌دهد با یک تاریخ‌‌نگاری عشق و نفرت رو به رو می‌شویم که به تاریخ‌نگاری سیاه و سفید مرسوم شده است. تا یک بازه زمانی که هیجان ها فروکش کند و زوایای مختلف به‌صورت منطقی تحلیل شود این نوع تاریخ‌نگاری ادامه پیدا می‌کند.
محمدحسین باقری افزود: وقتی در مواجهه با انقلاب اسلامی هستیم، نسبت‌گیری با زاویه‌های آثار علمی و تاریخی دشوار خواهد شد. کتاب ایران بین دو انقلاب با وجود چهارچوب های متدولوژیک تحریفاتی نیز از انقلاب در آن به چشم می‌خورد و پیوستاری منجسمی برای محققان وجود ندارد.

پیوندهای سایت