فردا پایان مهلت ‌نام نویسی نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مهلت ‌نام نویسی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان واجد شرایط دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال نخست ۹۹-۹۸ فردا پایان می‌یابد.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، ‌نام نویسی نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان واجد شرایط دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال نخست ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا ۱۸ تیر ادامه دارد. متقاضیان باید برای ‌نام نویسی به سامانه منادا مراجعه کنند.
تمامی مراحل و فرآیند رسیدگی به درخواست‌های نقل و انتقال و میهمانی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است و متقاضیان از مراجعه به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند.

پیوندهای سایت