ضدعفونی معابر عمومی از سوی دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی برای مقابله با کرونا

اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در طرحی به نام «مدافعان سلامت» اقدام به ضدعفونی معابر عمومی برای خدمت به مردم کرده اند.
به گزارش خبرنگار آنا، با شیوع کرونا ویروس در کشور، اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در طرحی به نام «مدافعان سلامت»، اقدام به ضدعفونی معابر عمومی برای خدمت به مردم می‌کنند.
مدافعان سلامت، هر شب ساعت ۲۳ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مجتمع صدرزاده) در خیابان انقلاب، پل چوبی تا دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در خیابان آزادی، تقاطع اسکندری شمالی را ضدعفونی می‌کنند.
علاوه بر اعضای بسیج دانشجویی واحد تهران مرکزی، بسیاری از دانشجویان سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز برای مقابله با کرونا ویروس، کمر همت بسته اند و به صورت جهادی در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

پیوندهای سایت