گروه های پژوهشی

فرم معرفی  پژوهشکده قرآن و عترت و گروه های پژوهشی

ساختار سازمانی

نام و نام خانوادگی

سمت اداری

شماره تماس مستقیم

شماره تماس

آدرس پست الکترونیک (ایمیل)

گروه علوم قرآن و حدیث

دکتر مجید معارف

عضو شاخص گروه

09123040625

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر عبدالمجید طالب تاش

مدیر گروه

09124407759

47914257

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر سیدمحمدعلی ایازی

عضو گروه

09121513776

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر مرتضی کریمی نیا

عضو گروه

09191983042

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر حامد خانی

عضو گروه

09112762003

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

گروه ادبیات عرب

دکتر سید بابک فرزانه

مدیر و عضو شاخص گروه

09124407759

47914260

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر مرضیه قلی تبار

عضو گروه

09121447970

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر علیرضا باقر

عضو گروه

09126067566

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر محمدحسین اشرف

عضو گروه

09398336848

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر فیروز حریرچی

عضو گروه

09126753402

 

 

گروه فلسفه و کلامی اسلامی

دکتر اصغر دادبه

عضو شاخص گروه

09194389196

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر علی مرادخانی

مدیر گروه

09127369964

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر عباس گوهری

عضو گروه

09123393466

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر محمدتقی شیخ

عضو گروه

09121131902

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

پژوهشکده قرآن و عترت