همکاران پژوهشکده

 

معرفی ساختار سازمانی و نیروی انسانی

ساختار سازمانی

نام و نام خانوادگی

سمت اداری

شماره تماس مستقیم

شماره تماس داخلی

آدرس پست الکترونیک (ایمیل)

پژوهشکده

دکتر سید بابک فرزانه

رییس پژوهشکده

47914253

4253

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

دکتر عبدالمجید طالب تاش

معاون پژوهشکده

47914257

4257

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

داود خوب نشان

مسؤول دفتر

47914258

4258

 

رمضان لیانی

مدیر درس آشنایی با قرآن کریم

09119514362

4270

 

ایرج ساسانی

بایگان و امین اموال

09385603808

4270

 

سیده لیلا شریفی

____

47914260

4260

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 

پژوهشکده قرآن و عترت