ساختار سازمانی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

1. اداره كانون‌هاي فرهنگي و اجتماعي

2. اداره فرهنگي و اجتماعي

3. اداره فرهنگي كاركنان و اعضاي هيأت علمي

 

 

شرح وظايف اداره كانون‌هاي فرهنگي و اجتماعي

هدف اصلي از ايجاد كانون‌ها، سامان بخشيدن به نوآوري و توانايي دانشجويان و حمايت از آن‌ها در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي – اجتماعي و هنري و ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تقويت بنيه فرهنگي و اجتماعي دانشجويان مي‌باشد. دانشجويان مي‌توانند با عضويت در كانو‌ن‌ها و فعاليت مستمر و پيگير در واحد و مركز دانشگاهي، استعدادهاي خود را شكوفا كرده و پرورش دهند و براي ورود به صحنه فعاليت‌هاي اجتماعي آتي آماده شوند. مهم‌ترين اهداف پي‌ريزي كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري در دانشگاه آزاد اسلامي به شرح ذيل است:

1-تربيت عناصر فرهنگي، اجتماعي و هنري متعهد و توانمند براي نسل آينده انقلاب اسلامي.

2-كشف، حمايت و پرورش خلاقيت‌ها، نوآوري‌ها و استعدادهاي دانشجويان.

3-به مشاركت گرفتن دانشجويان براي توليد برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري براي دانشجويان و عموم جامعه.

4-به مشاركت گرفتن دانشجويان در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها در حوزه برنامه‌‌هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

5- تقويت هنر سازنده، غني و مقدس براي جلب نظر جوانان و دانشجويان به سمت كمالات انساني و تضعيف هنر مخرب.

6-آموزش عملي و كاربردي كارگروهي و مديريت سازماني و مشاركتي به دانشجويان.

7-پركردن اوقات فراغت دانشجويان در جهت برنامه‌هاي هدفمند.

8-ارتقاي سطح مهارت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و هنري دانشجويان.

زمينه فعاليت كانون‌ها در واحدها و مراكز دانشگاهي عبارتند از: اسلام‌شناسي، قرآن و عترت، نهج‌البلاغه، مطالعات فرهنگي، شعر و ادب، هنر، موسيقي، صنايع دستي، هنرهاي تجسمي، هلال احمر، فيلم و عكس، گردشگري، ايران‌شناسي، انديشه‌هاي امام، گفتگوي تمدن‌ها، محيط زيست و اكوتوريسم، تئاتر، كارآفريني، مهارت‌هاي زندگي، آسيب‌هاي اجتماعي، انديشه پويا، شهروند مسئول(امربه معروف و نهي از منكر)، جرعه نور(نماز)، حجاب و عفاف و ... كه با مجوز مديريت فرهنگي و اجتماعي واحد/مركز، مطابق آيين‌نامه كانون‌هاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان تشكيل مي‌گردد.

*شرح وظايف:

1- مديريت، ساماندهي و تقويت كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري در واحدهاي دانشگاهي.

2- ايجاد خانه‌هاي فرهنگ در موضوعات مصوب در هر واحد/مركز دانشگاهي و مديريت آن‌ها.

3-بسترسازي، تشويق و حمايت از شكل‌گيري كانون‌ها در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي.

4-مديريت و نظارت بر عملكرد دبيرخانه‌هاي‌ مركزي ناظر بر كانون‌ها.

5-تشكيل شوراي دبيران كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري هر واحد دانشگاهي و مديريت‌ آن‌ها.

6- تشكيل شوراي نمايندگان منتخب از دبيران كانون‌هاي واحدهاي هر استان و مديريت آن‌ها.

7-نظارت و حمايت از تشكيل و تقويت مجمع كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري دانشگاه آزاد اسلامي و تشكيل دبيرخانه مجامع كانون‌ها در يكي از واحدهاي منتخب.

8-تشكيل دبيرخانه‌هاي دائمي جشنواره‌ها و سمينارهاي كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري در واحدهاي منتخب و مديريت آن‌ها.

9-مديريت و نظارت بر برگزاري جشنواره‌ها و سمينارهاي آموزشي با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و هنري بطور مستمر و ساليانه با مديريت مجامع كانون‌ها.

10-حمايت جدي از برگزيدگان جشنواره‌ها با اعزام به جشنواره‌هاي ملي و بين‌المللي و حمايت از اجرا، نمايش، چاپ و نشر آثار برگزيده.

11- حمايت هدفمند از آثار و نيروهاي فرهنگي و هنري كانون‌ها براي تجاري‌سازي محصولات، گسترش مخاطبان فرهنگي و هنري و معرفي استعدادها به جامعه و نهادهاي فرهنگي و هنري كشور.

12- حمايت مادي و معنوي از كانون‌ها و تهيه و تصويب آئين‌نامه برنامه و بودجه خانه‌هاي فرهنگ.

13- آموزش مستمر فعالان كانون‌ها به ويژه دبيران كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري.

14- ايجاد بانك اطلاعات و آمار كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري واحدها و استان‌ها.

15-راه‌اندازي نشريه و پورتال معرفي كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري كانون‌ها و محصولات آنها.

16- ايجاد شبكه ارتباطي و تعامل كانون‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري واحدها با يكديگر به صورت استاني.

17-ارتباط با كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي ساير دانشگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها.

18-انجام امور محوله در حوزه كانون‌هاي فرهنگي و اجتماعي و هنري.

19-تهيه، تدوين و اصلاح بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مرتبط.

 

شرح وظايف اداره فرهنگي و اجتماعي

1- مديريت و اجراي برنامهها و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و هنري در سطوح استادان، دانشجويان و كاركنان دانشگاه.

2- رصد وضعيت فرهنگي و اجتماعي واحدها و مراكز دانشگاهي.

3- مديريت برگزاري و سامان‌دهي اردوهاي ويژه دانشجويان، استادان و كاركنان.

4- مديريت برگزاري و سامان‌دهي نمايشگاه‌ها، همايش‌ها و جشنواره‌هاي دانشگاهي و كشوري موضوعي.

5- مديريت برگزاري مراسمات مناسبتي، جشن‌ها و اعياد مذهبي يا ملي.

6-حمايت از چاپ انتشارات نهادهاي فرهنگي دانشگاه.

7- حمايت از شكل‌گيري واحدهاي سمعي و بصري و مجتمع‌ها و اردوگاه‌هاي فرهنگي در واحدها.

8 - ايجاد فضا و بستر مناسب جهت برگزاري كرسيهاي آزادانديشي و نظريهپردازي.

9-تشكيل كارگاه‌هاي آموزشي در حوزه فرهنگي ـ اجتماعي و هنري مبتني بر روشهاي نوين آموزشي با همكاري اداره كل آموزش فرهنگي‎‎.

10-حمايت از بر گزاري جلسات سخنراني، پرسش و پاسخ، نقد و مناظره فرهنگي، اجتماعي و هنري در سطوح استاد، دانشجو و كارمند.

11- برنامه‌ريزي براي استفاده از متخصصين دانشگاهي در فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري.

12-ايجاد هماهنگي، انسجام و همكاري لازم ميان متوليان امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

13-مشاركت در برنامه‌ريزي و ساماندهي امور فرهنگي، اجتماعي و هنري خوابگاه‌هاي دانشجويي.

14- زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای همگرایی واحدها و مراكز دانشگاهي در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعي و هنري ملی و بین‌المللی.

15-تدوين و ابلاغ بخش‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مرتبط.

16-انجام امور محوله در حوزه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

 

شرح وظايف اداره فرهنگي كاركنان و اعضاي هيأت علمي

هدف: برنامه‌ريزي و مديريت فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه.

1-مديريت و ايجاد وحدت‌رويه ميان فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي ويژه كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه.

2-برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان كاركنان و اعضاي هيأت علمي واحدها و دريافت نيازهاي فرهنگي آن‌ها.

3-مديريت و حمايت از برگزاري جشنواره‌ها، نمايشگا‌ها و همايش‌هاي فرهنگي و اجتماعي با مشاركت كاركنان و اعضاي هيأت علمي.

4-ارتباط با سازمان‌ها و مراكز فرهنگي، هنري و اجتماعي خارج از دانشگاه و بهره‌گيري از تجارب ارزشمند و خدمات فرهنگي ساير سازمان‌ها و نهادها در مورد كاركنان و اعضاي هيأت علمي با مشاركت اداره‌كل ارتباطات فرهنگي و نشريات دانشگاه.

5-برقراري انسجام بيشتر ميان مجموعه‌هاي متولي برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري ويژه كاركنان و اعضاي هيأت علمي.

6- مديريت و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري بر اساس نظرات جمعي كاركنان و اعضاي هيأت علمي.

7-هماهنگي جهت استفاده كاركنان و اعضاي هيأت علمي از خدمات مشاوره.

8- برنامه‌ريزي و حمايت از برگزاري سفرهاي زيارتي – سياحتي كاركنان و اعضاي هيأت علمي و خانواده‌هاي آن‌ها.

9- ايجاد تسهيلات جهت استفاده كاركنان و اعضاي هيأت علمي از اماكن فرهنگي، هنري و اجتماعي.

10- مديريت و حمايت از برگزاري مراسم‌ و مناسبت‌هاي ملي و مذهبي براي كاركنان و اعضاي هيأت علمي.

11-همكاري و هماهنگي با امور رفاهي دانشگاه در خصوص ارائه خدمات فرهنگي و آموزشي با قيمت‌هاي مناسب براي كاركنان و اعضاي هيأت علمي و آموزش در تمامي واحدها و مراكز دانشگاهي.

12-حمايت از نخبگان فرهنگي، اجتماعي و هنري كاركنان و اعضاي هيأت علمي واحدها و مراكز دانشگاهي.

13- تسهيل ارتباط بادوام، سازنده و فرهنگي ميان استادان و كاركنان با دانشجويان بمنظور تقويت نقش تربيتي اين قشر در افزايش سرمايه فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

14-ساماندهي و حمايت از مشاركت فعالانه استادان در قالب ساعات موظف (طبق بخشنامه‌ها) و غير‌موظف در فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي.

15-برگزاري كارگاه‌هاي آموزش فرهنگي،اجتماعي، اعتقادي و تربيتي بمنظور تقويت مهارت‌هاي فرهنگي و اجتماعي كاركنان و استادان با همكاري اداره‌كل آموزش فرهنگي.

16-حمايت از شكل‌گيري باشگاه فرهنگي استادان و كاركنان (محمل كانون‌ها، نشريات، نمايشگاه‌ها و خانه‌هاي فرهنگ خاص استادان و كاركنان) بمنظور ايجاد بستر مناسبي براي فعاليت‌هاي جمعي و فردي كاركنان و اعضاي هيأت علمي.

17-تهيه، تدوين و اصلاح بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مرتبط.

18-انجام امور محوله در امور مرتبط.

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی

ارتباط با مدیرکل

captcha
بارگذاری مجدد