اهداف و مأموریت های اداره کل آموزش های فرهنگی

 الف : اهداف و ماموریت ها اداره آموزش فرهنگی:

1- فراگیر شدن انس و تمسک به قرآن کریم و حاکمیت قرآن و عترت

2- تعمیق فرهنگ عمل به احکام و فروع دین

3- برخورداری از نهاد مستحکم و انسان ساز خانواده

4- برخورداری از اخلاق و فرهنگ اسلامی برای جامعه دانشگاهی

5- تقویت عقلانیت و خردورزی و خلاقیت در میان دانشگاهیان

6- تربیت متخصصین متعهد، خلاق، ماهر و کارآفرین در حوزه فرهنگی

 

ب : اهداف و ماموریت ها اداره اسناد، موزه و کتابخانه :

1- مستند کردن فعالیت های صورت گرفته از طریق تدوین، نشر کتب و فضای مجازی

2- کمک به راه اندازی مراکز آرشیوی در سطح کلیه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

3- راه اندازی موزه و کتابخانه ای معظم متشکل از کتب و نشریات منتشر شده در دانشگاه آزاد اسلامی

اداره کل امور آموزش فرهنگی و اسناد

ارتباط با مدیرکل

captcha
بارگذاری مجدد