معرفی پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب

 

پژوهشکده  علوم اجتماعی وانقلاب ذیل معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی (در سال 1384 تحت مجوز وزارت علوم تأسیس شد) نهادی است پژوهشی که رویکرد اصلی آن تحقیق و پژوهش در زمینه آموزش علوم اجتماعی و انقلاب  و تولید دانش با استفاده از منابع علوم انسانی  است .

این پژوهشکده برای بسط وگسترش آموزه های بنیادی وکاربردی،  تعمیق اندیشه در رشته های تخصصی علوم انسانی  و نقد و بررسی نظریات معطوف به آینده می کوشد که ابعاد و زوایای مختلف آن را بر اساس رویکردهای علمی و پژوهشی تبیین نماید .

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب