رئیس

1. مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مهدی مطهرنیا

محل تولد: کاشان       تاریخ تولد: 23/11/1344

شماره ملی: 1261712420         شماره شناسنامه: 1058

وضعیت تاهل : متاهل        

شغل: سرپرست پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد و

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 

2. سوابق تحصیلی:

- لیسانس: علوم سیاسی (دانشگاه تهران)                                      

- فوق لیسانس: علوم سیاسی (دانشگاه آزاد)

- دکتری: دکترای آینده پژوهی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین (عنوان رساله دکتری: رسانه های آینده و نقش آن در جنبش های نوین اجتماعی)

 

3. سوابق علمی و پژوهشی:

- عضو هیأت علمی کتاب سال با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

- عضو هیأت علمی کتاب فصل

- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

- عضو کمیته سیاست گذاری فضای مجازی کشور

- استاد مدعو دانشگاه صیاد شیرازی

- مدرس دانشگاه های تهران شمال، تهران مرکز، قم دانشگاه عالی دفاع ملی  در رشته های علوم سیاسی، جامعه شناسی و مدیریت فرهنگی

- مدیر عامل موسسه رهیافت آینده دانش (راد)

- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد آشتیان

- عضو هیئت علمی فصلنامه بسیج

- عضو هیأت علمی فصلنامه مطالعات اجتماعی استان مرکزی

- عضو هیأت علمی فصلنامه نگاه ویژه عملیات روانی وزارت دفاع، حوزه وزارتی

- بالغ بر ده مقاله منتشره در فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی در باب موضوعات مربوط به انقلاب

- پنج مقاله برتر در سمینار علمی- پژوهشی اندیشه های دفاعی امام خمینی "ره" در سال های 1375-80

- سه مقاله منتشره در نشریه ی زمانه از پژوهشکده ی فرهنگ واندیشه ی اسلامی

- مقالات منتشره در سه کتب از کتاب های آمریکای مرکز ابرار معاصر تهران

- مقالات منتشره در ماهنامه علمی تخصصی علوم اجتماعی

- مقالات منتشره در نگاه دو رکن 2 ارتش ج.ا.ایران

- عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و مدرس دانشگاه های تهران شمال رودهن و دانشگاه عالی دفاع ملّی

- سردبیر فصلنامه اندیشه انقلاب اسلامی

- سردبیر مجله دفاع وزارت دفاع و پش.ن.م

- مسئول سرویس سیاسی مجله راه رشد

- مدیر گروه سیاسی شبکه اوّل سیمای ج.ا.ایران.

- عضو گروه کارشناسان و کارشناس مجری برنامه جهان سیاست در شبکه 2 صدا وسیمای ج.ا.ایران.به مدت حدود ده سال

- مسئول دفتر سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع وپش.ن.م

- مسئول کمیسیون علمی – پژوهشی سیاسی و امنیتی سازمان بازرسی کل کشور

- دبیر و عضو کمیته مطالعات و پژوهش های علمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی

- عضو کمیسیون مطالعات و برنامه ریزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی

- مدیر کل دفتر پژوهش های سیاسی سازمان تبلیغات اسلامی

- عضو شورای عالی فرهنگی سازمان عقیدتی – سیاسی وزارت دفاع و پش.ن.م

 

4. کتاب ها:

- قدرت، انسان، حکومت؛ 1368

- تبیینی نوین بر مفهوم قدرت در سیاست و روابط بین الملل؛ 1378 - وزارت امورخارجه

- درآمدی بر تحلیل پدیده های سیاسی؛ 1379 - نصـر

- فرهنگ دفاع و دفاع فرهنگی؛ 1378 - وزارت دفاع

- مجاهد هنرمند؛ 1381 - وزارت دفاع

- تحلیلی بر ادبیات گفتمانی انقلاب اسلامی؛ پرسمان

- تحلیلی بر گفتمان امنیت در جمهوری اسلامی ایران؛ پرسمان

- چیستی و کیستی؛ 1380 - اندیشه های گوهربار

- هویت، خشونت و توسعه پایدار در ایران؛ بازار کتاب

- روسیه 2017؛ وزارت دفاع

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و انقلاب