معرفی پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی با هدف تعمیق و توسعه رویکرد پژوهش محوری و آینده پژوهی در عرصه مطالعات فرصت ها، آسیب ها و تهدیدات فرهنگی جامعه و به ویژه جامعه دانشگاهی در سال 1384 با عنوان مرکز مطالعات میان فرهنگی فعالیت خود را آغاز و در سال 1388 رسما با عنوان پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی با سه گروه علمی ـ پژوهشی «مطالعات نظریه های فرهنگی»، «مطالعات مقایسه ای فرهنگی» و «مطالعات آسیب شناسی و برنامه ریزی فرهنگی» تأسیس گردید. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان فرهنگی از جمله تولیدات این پژوهشکده و آدرس وبگاه آن www.mianfarhangi.ir می باشد.


طرح برگزاری دومین دو سالانه جایزه وحدت

 

پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی