حمایت از گروه های جهادی دانشگاه

با توجه به رویکرد معاونت فرهنگی و دانشجویی مبنی بر حمایت حداکثری از طرح های برنامه ای گروه های جهادی دانشگاه، کلیه گروه های جهادی دانشگاه می توانند حداکثر تا تاریخ 20 تیرماه 1397 با مراجعه به سایت www.hamebaham.org بخش دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به ثبت گروه و پروپزال خود اقدام نمایند.

بدیهی است ثبت در این مرحله تنها به معنی ثبت درخواست بوده و تخصیص اعتبار پس از تصویب طرح صورت می پذیرد.

پیوندهای سایت