آرشیو اخبار

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی صدرا:

شکوفایی تمدنی محدود به نوآوری علمی نمی‌شود/ پیوند با جامعه و صنعت یکی از ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز است

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم اسلامی صدرا گفت: پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت یکی دیگر از ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز است. ورود انتقادی به همه مسائل و ایجاد زمینه اصلاح جامعه نیز در حوزه وظایف دانشگاه تمدن‌ساز است.

ادامه مطلب