اخبار و رویدادها

مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی:

انتخابات کمیته ناظر بر نشریات بالاخره برگزار شد/ بازنگری در آیین‌نامه و حذف بروکراسی‌ها

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اگر اصلاحات آیین‌نامه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد بالا برسد، آیین‌نامه باید مورد بازنگری قرار گیرد که در حال حاضر آیین‌نامه نیازمند بازنگری است و این بازنگری جزو وظایف کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی خواهد بود.

ادامه مطلب
دکتر جهان‌بین در نشست مجازی معاونان فرهنگی و دانشجویی خبر داد

تبیین برنامه راهبردی پنج ساله معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید در تشکیل تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی کند.

ادامه مطلب
مدیرکل تشکل‌های اسلامی:

مصونیت جریان آرمان‌گرایی و آرمان‌خواهی‌ دانشجویان در محیط دانشگاه

مدیرکل تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: عامل مصونیت‌بخش و مقابله‌کننده با انحرافات در دو جریان آرمانگرایی و آرمان‌خواهی‌ دانشجو در مسیر علم و تحقیق دانشگاه خواهد بود.

ادامه مطلب