اخبار و رویدادها

دکتر جهان‌بین در نشست مجازی معاونان فرهنگی و دانشجویی خبر داد

تبیین برنامه راهبردی پنج ساله معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید در تشکیل تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی کند.

ادامه مطلب
مدیرکل تشکل‌های اسلامی:

مصونیت جریان آرمان‌گرایی و آرمان‌خواهی‌ دانشجویان در محیط دانشگاه

مدیرکل تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: عامل مصونیت‌بخش و مقابله‌کننده با انحرافات در دو جریان آرمانگرایی و آرمان‌خواهی‌ دانشجو در مسیر علم و تحقیق دانشگاه خواهد بود.

ادامه مطلب
دکتر جهان‌بین تأکید کرد

تنوع‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و زنده نگه داشتن جریان گفتگو/ پرهیز از فعالیت‌های کم عمق و جزء‌نگری در حوزه فرهنگی

نشست شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

ادامه مطلب