خبر اصلی

گزارش ایسکانیوز از نشست معاونان فرهنگی واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی

واحدهای دانشگاهی به قطب‌های فرهنگی هر استان تبدیل می‌شوند

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نظارت و ارزیابی، سیاست گذاری و حمایت را ۳ محور اصلی برنامه این معاونت دانست و بر لزوم تبدیل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به قطب‌های فرهنگی هر استان تاکید کرد.

ادامه مطلب
جهان بین مطرح کرد؛

سند دانشگاه اسلامی منبع اصلی تغذیه مدیریت فرهنگی است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز در نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای مراکز استان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سند دانشگاه اسلامی منبع اصلی تغذیه مدیریت فرهنگی است اما نیاز به تخصیص دارد چرا که منابع ما محدود است.

ادامه مطلب