اخبار

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع «اشتغال بانوان، بنیان خانواده را دچار مشکل می‌کند» جدید

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع «اشتغال بانوان، بنیان خانواده را دچار مشکل می‌کند» در این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب
به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار شد؛

نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی

مرحله درون واحدی نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران غرب برگزار گردید.

ادامه مطلب