مراسم جشن روخوانی قرآن مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر طهرانچی