دیدار دکتر جهان‌بین با اعضای تشکل‌ها و کانون‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد