لیست اساتید

با توجه به ضرورت و اهمیت تربیت نیروی انسانی مومن و متخصص و کارآمد در تحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامی و تقویت  ظرفیت های علمی، معرفتی، فرهنگی، تربیتی و سیاسی دانشجویان، مخاطبان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، تقویت روحیه خودباوری در آنان، ارتباط مستمر و مداوم واحدهای دانشگاهی و موسسات آموزشی و پژوهشی با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین شناسایی استادان و دانشجویان و مخاطبان مومن و متخصص در جهت بکارگیری توان و ظرفیت علمی آنها در فعالیت های فرهنگی و سیاسی و آموزشی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سامانه اعزام سخنرانان و مدرسان برجسته کشوری را در خصوص رسیدن به این امر مهم راه اندازی نموده و متقاضیان برای درخواست سخنران در موضوعات گوناگون و مناسبتی مختلف می توانند از طریق تلفن ثابت و همراه مسول اعزام شخصیت ها و سخنرانان، آقای حمید عامری درخواست خود را حداقل از سه هفته قبل به این معاونت ارسال نمایند .

تلفن ثابت: 47351406-021

تلفن همراه:09192449083

فکس:47351403-021

«لیست اساتید در حال بروز رسانی می باشد.»