معرفی معاون

معرفی معاون

 

دکتر فرزاد جهان بین

رشته تحصیلی: مدرسی معارف اسلامی- انقلاب اسلامی

شماره تماس: 47351402