معاونین پیشین

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابراهیم کلانتری

معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر علیرضا صامت

سرپرست محترم معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید طه هاشمی

معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر صمد مومن بالله

معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر محمدمهدی مظاهری

معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای محمد پیراینده

معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

جناب آقای دکتر جواد منصوری

معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی