برنامه ملاقات مدیران

مرکز ورزش و تربیت بدنی :

 دیدار با رئیس مرکز؛ روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9 الی 10  

نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری( شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 2 ، طبقه 3

تلفن: 47352301


اداره کل دانشجویی :

دیدار با مدیر کل امور دانشجویی؛ روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت  8/30 الی 10

نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری(شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 1، طبقه 2

تلفن: 47351202


اداره کل فرهنگی و اجتماعی:

دیدار با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی؛ روزهای شنبه وسه شنبه ساعت  14 الی 16

نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری(شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 1، طبقه 4

تلفن: 47351430


اداره کل  تشکل ها :

دیدار با مدیر کل تشکل ها : روزهای یکشنبه ساعت 9 الی 12 / روزهای دوشنبه ساعت 13 الی 17

نشانی:  خیابان شریعتی، دوراهی قلهک ، خیابان پابرجا، بلوار آیینه، ساختمان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، پارت غربی، طبقه اول 

تلفن: 23531000  - داخلی 1035